Sarmisrev’s Blog

mai 17, 2009

Arhiva „Sarmis”: nr. 15-16/2006-2007

Filed under: Sarmis arhiva — sarmisrev @ 2:26 pm
Tags: , ,

coperta 1 sarmis vechi

Editorial

Laurianul… Laurianul celor ce se întreabă, Laurianul celor fără complexe, Laurianul celor răbdători, Laurianul celor neînvăţaţi cu trucurile ieftine ale momentului, Laurianul celor care speră şi cred în valoare, Laurianul celor uniţi, Laurianul multor şoapte de tot felul, al celor ce trezesc frustrări, al celor lacomi de idei, al tinerilor creatori şi al profesorilor gata să le întîmpine provocările, al celor fără complexe, al tradiţiei, al celor ce nu vor fi niciodată înţeleşi pe deplin, acceptaţi pe deplin, iubiţi întrutotul, Laurianul liber, Laurianul renăscut, an de an, din propria-i cenuşă, sătul de sine însuşi şi totuşi atît de nesăţios; Laurianul pe care toţi îl recompun din cioburile imaginaţiei  – un puzzle imperfect şi, de multe ori, pervers; Laurianul cu toată monumentalitatea lui fizică şi, totuşi, atît de vulnerabil, atît de puternic însă, după fiecare înfrîngere, Laurianul celor fără vîrstă, atemporal, deschis tuturor şi niciodată pe deplin cunoscut; Laurianul tainic, şovăielnic, Laurianul contrastelor …

Prea patetică, poate, această vorbire despre Laurian, prea „deşănţată cuvîntare”, cum ar spune un autor clasic şi totuşi… Cine ar putea vorbi despre el dacă nu el însuşi?

În goana lor după senzaţional, ziarele nu suportă decît subiecte de scandal. Valoarea plictiseşte, cultura e o pierdere de timp. În vremurile pe care le traversăm consecvenţa e taxată drept impertinenţă, studiul e un defect crucial. A apărut un nou limbaj de lemn, tehnicizat, desprins din realităţi virtuale, straniu, ambiguu; toată lumea umblă aiurită după programe, după proiecte, după recunoaşteri. Elevii nu mai înţeleg nici ei care sunt normele, ce legătură are succesul cu ce învaţă în şcoală, ce legătură are viaţa cu această „curriculă” sofisticată, de ce a trebuit să înveţe patru ani pentru ca, finalmente, totul să se reducă la a memora nişte subiecte… Europa bate şi ea la uşă, discret, dar ferm, trezirea încă întîrzie.

Aceasta nu e o revistă şcolară, e o revistă a celor din şcoală; nu e un program, e o stăruinţă; nu e o aparenţă, e o sîrguinţă. Numărul trecut al revistei s-a vrut o legătură cu trecutul, în sensul prezenţei elevilor creatori de ieri şi de azi (evident, nu a avut nici un ecou în presa locală!).

Revista „Sarmis” s-a numit la început „A.T.L. Cultural” (1995 – 1999) şi a fost iniţiată de un grup de elevi ai unei foste eleve a Laurianului, actuala coordonatoare. A fost, la început o foaie A3 xeroxată. Cu timpul s-a transformat în revistă şi, din martie, 2000 şi-a schimbat denumirea, luînd, în cinstea „Anului Eminescu”, numele unui cunoscut poem eminescian, „Sarmis”. Acum reprezintă un punct de vedere, unul din numeroasele puncte de vedere din Laurian, alături de celelate reviste, dintre care „Euro” (revistă multilingvă, aflată acum la numărul 10, coord. prof. Mariana Constantin, prof. Adela Bantuş, prof. Ionela Iacob, prof. Beatrisa Finkel,) fiind cea mai apropiata de conceptul nostru de cultură la îndemîna elevilor.

Tematica revistei „Sarmis”/ ”A.T.L. Cultural” s-a orientat către popularizarea unor nume mari ale culturii româneşti şi străine, către încurajarea creaţiei elevilor, a oglindirii opţiunilor lor şi preocupărilor lor culturale şi extraşcolare (numeroase acte de caritate, campanii împotriva unor vicii – în speţă fumatul, preocuparea pentru cei în dificultate (orfanii), abordări din perspectivă critică a unor subiecte de actualitate etc.

Nădăjduim că acest număr al revistei va reuşi să trezească interesul celor care îl vor citi… el, oricum, nu rezolvă nimic, e doar o poartă întredeschisă…

prof.  Elena Andreea Agachi

Publicitate

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.